Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / O szkole

O szkole

Dziecko, niezależnie od tego, czy jest dzieckiem o ograniczonej sprawności fizycznej,

czy przewlekle chore, jest tylko i wyłącznie dzieckiem,

któremu trzeba zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb – miłości, bezpieczeństwa

a także uznania go przez innych. Dlatego naszym zadaniem jest przywrócić mu zdrowie w takim stopniu,

w jakim jest to możliwe, a także radość życia, możliwość korzystania ze wszystkiego,

co mają dzieci nazwane zdrowymi”.

A. Marzec

 

 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

TRZEBNICKIEJ SZKOŁY SZPITALNEJ

 

 I. Rys historyczny  szkoły.                                                       

W 1951 roku powstał w Trzebnicy ośrodek rehabilitacyjno - ortopedyczny dla dzieci z dysfunkcją narządu ruchu w okresie epidemii choroby Haine-Medina. Przy nim została utworzona samodzielna szkoła podstawowa (1958r.), która w Międzynarodowym Roku Korczakowskim (1978r.) otrzymała imię Janusz Korczaka oraz sztandar ufundowany przez zakłady pracy.

 II. Historię szkoły można podzielić na kilka okresów:

 1. Pierwszy okres to lata 1958 - 1971, w których szkoła dysponowała skromną bazą materialną, a liczba oddziałów rosła z trzech do siedemnastu (1970 r.). Okres pobytu dziecka wynosił od kilku do kilkunastu miesięcy.

 2. Drugi okres to lata 1972 - 1996. W roku 1972 został wybudowany ze środków Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 16 - izbowy gmach szkoły. Nauczanie zostało zorganizowane w wyposażonych pracowniach przedmiotowych. Dzięki postępom medycyny dzieci przebywały w szpitalu i szkole średnio do kilku tygodni.

 3. Trzeci okres rozpoczął się w 1996 roku, kiedy to na potrzeby utworzonego Centrum Rehabilitacyjno - Ortopedycznego (1993 r.), pomieszczenia szkoły zaadoptowano na potrzeby szpitala. Nastąpiła reorganizacja pracy, redukcja zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zmalała baza szkoły.

 4. Czwarty okres to w reforma systemu oświaty i utworzenie na terenie szpitala Publicznego Gimnazjum.

 5. Utrata samodzielności prawnej Centrum Rehabilitacyjno - Ortopedycznego i przyłączenie najpierw Oddziału Ortopedycznego, a następnie - Oddziału Rehabilitacyjnego do Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (2005 r.) - to okres piąty.

 6. 2005 rok - utworzenie oddziału rehabilitacyjnego dla osób dorosłych, zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży, likwidacja oddziału szkolnego i grupy wychowawczej wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka.

 7. Rok szkolny 2006/07 - powołanie na mocy Uchwały Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 czerwca 2006 r. Zespołu Szkół przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

 8. Święto Szkoły - 50 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka - październik 2008 r.

 9. 10 - lecie działalności Publicznego Gimnazjum przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (październik 2009 r.).

 10. 20 stycznia 2011 r. - uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń edukacyjnych w nowoczesnym Oddziale Rehabilitacyjnym Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przy ulicy Prusickiej 53/55

 

III. Organizacja działalności dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej, a także rewalidacyjnej.

W skład Zespołu Szkół przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy wchodzą:

 

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

 

 • Publiczne Gimnazjum przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

 

Uczniami Zespołu Szkół są pacjenci Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Pochodzą oni z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego. Dominującymi schorzeniami uczniów są: skolioza, kifoza, schorzenia bioder, stany pourazowe, mózgowe porażenie dziecięce i inne. Część uczniów korzysta z zaopatrzenia ortopedycznego typu: gorsety, kule, wózek inwalidzki.

Wymienione schorzenia narządów ruchu niejednokrotnie przyczyniają się do powstania problemów w nauce, nawarstwiających się zaległości w realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów, braku promocji do następnej klasy czy konieczność wprowadzenia nauczania indywidualnego.

Choroba przewlekła często zostawia u dzieci i młodzieży trwałe ślady w postaci braku wiary we własne możliwości, nastawienia na obronę, izolacji od otoczenia, agresji wobec rówieśników i osób dorosłych, łatwiejszej podatności na stres, lęki oraz trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

Taka złożoność problemów oraz różnorodność potrzeb podopiecznych wymaga od nauczycieli i wychowawców grup w oddziałach leczniczych profesjonalnego przygotowania. Kadra Zespołu Szkół to zespół osób, które posiadają pełne kwalifikacje do pracy w szkolnictwie szpitalnym /pedagogika lecznicza/. Charakteryzuje go aktywność ukierunkowana na podnoszenie swoich kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy z uczniem ze schorzeniami narządu ruchu. Zarówno nauczyciele jak i wychowawcy identyfikują się z placówką oraz są szczególnie uwrażliwieni na potrzeby uczniów. Jest to szczególnie istotne, ponieważ coraz częściej do problemów zdrowotnych dochodzą trudności związane z ubóstwem, bezrobociem oraz patologią rodziców.

Nadrzędnym celem pracy Zespołu Szkół jest stworzenie odpowiedniego klimatu placówki budowanego na zrozumieniu i akceptacji ucznia niepełnosprawnego. Dzięki takiej atmosferze możliwa jest realizacja zadań określonych dla pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej zespołu szkół. Uczniowie przebywając w szpitalu i w szkole średnio trzy tygodnie realizują programy nauczania z poszczególnych przedmiotów wybrane przez nauczycieli szkół macierzystych. Dodatkowo mogą rozwijać swoje zamiłowania zwłaszcza plastyczne.

Z uwagi na organizację pracy Oddziału Rehabilitacji Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, Zespół Szkół w codziennej pracy napotyka wiele trudności. Największe to:

 • Praca w godzinach popołudniowych /uczniowie zmęczeni po zabiegach rehabilitacyjnych, diagnostycznych/ ;

 • praca w systemie klas łączonych;

 • bardzo duża rotacja uczniów;

 • brak możliwości realizacji treści programowych z przedmiotów: technika, muzyka, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie;

 • ignorowanie efektów działalności dydaktycznej kadry Zespołu Szkół poprzez odrzucanie zaświadczeń z ocenami cząstkowymi uzyskanymi podczas pobytu ucznia w szkole szpitalnej.

 

VI.  Tradycje szkoły:

 • organizowanie imprez i uroczystości szkolnych z udziałem społeczności uczniowskiej obu szkół, rodziców, prasy lokalnej;

 • Jubileusze Szkół (50 - lecie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka i 10 - lecie Publicznego Gimnazjum przy Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej);

 • rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży zwłaszcza w zakresie edukacji plastycznej poprzez stworzenie warunków do aktywnego udziału podopiecznych w konkursach plastycznych na szczeblu gminnym („Festiwal Tradycji i Obrzędów”), powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim;

 • organizowanie autorskich wystaw plastycznych uczniów i wychowanków;

 • kształtowanie zainteresowań uczniów i wychowanków z zakresu edukacji globalnej i prozdrowotnej;

 • realizowanie ogólnopolskich programów edukacyjnych („Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna Szkoła”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Ratujemy i uczymy ratować”);

 • organizowanie szkolnych akcji charytatywnych i udział w ogólnopolskich akcjach;

 • udział dzieci i młodzieży w Olimpiadach Sportowo - Rekreacyjnych na Orliku;

 • współpraca z instytucjami pozaszkolnymi (Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, Straż Miejska, „Fundacja Polsat”, Fundacja Studencka „Młodzi - Młodym”, Fundacja „Rosa”, szkoły gminne i powiatowe, inne);

 • udział w życiu szkoły szpitalnej przedstawicieli władz gminnych, powiatowych, wizytatorów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, dyrektorów szkół Powiatu Trzebnickiego, studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, artystów, poetów i wielu innych osób;

 • pokazywanie podopiecznym przyjeżdżającym z różnych województw (opolskie, śląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie) piękna środowiska przyrodniczego ziemi trzebnickiej (edukacja ekologiczna);

 • przybliżenie historii miasta Trzebnica i jej największych zabytków (edukacja regionalna);

 • uczestniczenie podopiecznych w życiu społeczności lokalnej - imprezy o charakterze religijno – patriotycznym.

 

Sierpień
pnwtśrczptsond
1234
567891011
12131415161718
19Pokaż wydarzenia w dniu 20 sierpnia2122232425
262728293031

Środa, 2019-08-21

Imieniny: Franciszka, Kazimiery
 • Trzebnica
 • 17°C
 • bezchmurnie
 • Wiatr: 1m/s SSE
 • Ciśnienie: 1028 hPa
 • Wilgotność: 82%
 • Wschód słońca: 05:46
 • Zachód słońca: 20:03
 • Źródło: OpenWeatherMap
Zaloguj się

sp4-szpital-trzebnica.pl

sp4.szpital.trzebnica@wp.pl

zs.szpital.trzebnica@onet.pl